• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເກີນໄປ ມສ ຫວງຽນຢູ ຖະຫຼົ່ມ ມສ ລຽວໂຕ້ ໄປບໍ່ເຫັນຝຸ່ນ 16-1 ໃນ COPA Coca-Cola 2022

ການແຂ່ງຂັນ COPA COCA-COLA LAOS 2022 ຮອບຄັດເລືອກ 9 ຕົວເມືອງ ປະຈໍາວັນທີ 17 ຕຸລາ 2022 ສະໝາມທີ ສະໜາມກີລາ ລ້ານຊ້າງສະເຕດ້ຽມ (ບ້ານໜອງໄຮ) ສະໝາມທີ 2: ສະໜາມກິລາ ສະຖາບັນກິລາກາຍຍະກຳ (ສີເກີດ) ເປັນການແຂ່ງຂັນທີມຊາຍ ຮອບຄັດເລືອກ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

(ທີມຊາຍ) ມີການແຂ່ງຂັນ 2 ຄູ່ຄື:
-ເວລາ 14 :00 ໂມງ ຮຮ ມສ ຫຼຽວໂຕ້ ພົບກັບ ຮຮ ມສ ຫວງຽນຢູ
-ເວລາ 16 :00 ໂມງ ຮຮ ມສ ວຽງຈັນ ພົບກັບ ຮຮ ມປ ຈັນທະບູລີ

ປາກົດວ່າ: ຄູ່ທໍາອິດ ມສ ຫວງຽນຢູ ຊະນະຄູ່ແຂ່ງໄປແບບບໍ່ເປັນຝຸນ ເຄິ່ງເວລານໍາຂາດລອຍ 10-1, ສ່ວນເຄິ່ງເວລາທີ 2 ຍິງອີກ 6 ໜ່ວຍເອົາຊະນະ ມສ ຫຼຽວໂຕ ໄປຂາດລອຍ 16-1.

ສ່ວນຜົນອີກຄູ່ໜຶ່ງ ມສ ສາລາຄໍາ ເອົາຊະນະ ມສ ພົງສະຫວັນ 6-0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *