• Sat. Dec 9th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ມາແລ້ວນ້ອງຊາຍຫຼ້າ ດີແລນ-ເດມີ້ ນ້ອງ ດີອອນ ລູກ ແມັດທິວ ລີເດຍ

ໜ້າຮັກຕາແພງ ລູກສາວຫຼ້າ ແມັດທິວ-ລີເດຍ ນ້ອງ ດີແລນເດມີ້


ສໍາເນົາຄວາມງາມແຕ່ເກີດໂລດແຫຼະ ໄດ້ພໍ່ໄດ້ແມ່ ລູກຊາຍຫຼ້າ ຫຼື ລູກຄົນທີ 3 ຂອງ ແມັດທິວ ລີເດຍ ດາລາ ນັກຮ້ອງໄທ


ເກີດແລ້ວ ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2022


ແບບເກີດມາກະງາມເລີຍມີຢູ່ຈິງຈ້າ


ນ້ອງ ດີອອນ ນ້ອງຊາຍ ດີແລນ ເດມີ້


ຍິນດີນໍາເດີ້ ແຂງແຮງ ຄໍາຮູ້ໆໆເດີ້


ຄອບຄົວໜ້າຕາດີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *