• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຂ່າວດ່ວນ ມີທັງດີ ແລະຮ້າຍ ປັບປ່ຽນລາຄານ້ຳມັນ

ມີການເໜັງຕີງອີກແລ້ວສຳລັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເຊິ່ງຊຸດນີ້ມີທັງປັບຂຶ້ນ ແລະ ປັບລົງ ອີງໃສ່ກົນໄກການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາໃນຕະຫຼາດໂລກ ບ້ານເຮົາທີ່ເປັນປະເທດນຳເຂົ້າກໍ່ຕ້ອງປັບປ່ຽນໄປຕາມ.

ໂດຍການປັບໃໝ່ລາຄານ້ຳມັນເທື່ອນີ້ແມ່ນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ໂມງຂອງວັນທີ 07 ຕຸລາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປຕາມແຈ້ງການຈາກ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1377/ອຄ ລົງວັນທີ 06 ຕຸລາ 2022.

ເຊິ່ງກາບປ່ຽນແປງຂອງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນ ແອັດຊັງພິເສດ ກັບແອັດຊັງທຳະດາລົງ 160 ແລະ 100 ກີບຕໍ່ລິດຕາມລຳດັບ, ສ່ວນລາຄານ້ຳມັນກາຊວນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 120 ກີບຕໍ່ລິດ.

ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແອັດຊັງພິເສດໄດ້ລົງຈາກ 24.520 ກີບມາເປັນ 24.360 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ລົງຈາກລິດລະ 19.180 ກີບມາເປັນ 19.080 ແລະລາຄາກາຊວນຂຶ້ນຈາກ 18.680 ໄປເປັນ 18.800 ກີບຕໍ່ລິດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *