• Wed. Jun 7th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຄວາຍ10 ປາຍໂຕຕາຍໂດຍບໍຮູ້ສາເຫດ ສົງສານເຈົ້າຂອງສຸດໆເລີຍ

ByAdmin S

Aug 30, 2022

ສັດລ້ຽງເປັນຊ່ອງທາງແກ້ຄວາມຍາກຈົນຢ່າງໜຶ່ງຂອງປະຊາຊົນລາວ ລ້ຽງສັດໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ເປັນຄວາມຫວັງໃຫ້ອຸ່ນໃຈໄວ້ວ່າ ຍາມຈຳເປັນຍັງມີແນວແກ້ໄຂ ແຕ່ສັດລ້ຽງແຕ່ລະໂຕກ່ອນຈະໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຕາຂາຍໄດ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ເມື່ອບໍຮູ້ຕົ້ນປາຍສາເຫດຢູ່ໆສັດຕາຍເປັນຝຸງຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເສົ້າໂສກເສຍດາຍເປັນທີ່ສຸດ.


ຂ່າວລາຍງານວ່າໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ເກີດເຫດຄວາຍຕາຍຢ່າງບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ຈຳນວນ 10 ປາຍໂຕ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍນໍ້າຍຸນ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.


ເຈົ້າຂອງຄວາຍເລົ່າວ່າ: ຈຳນວນ 10 ປາຍໂຕ ເປັນຄວາຍຕົນເອງທັງຫມົດ ການລ້ຽງຄວາຍແຕ່ໃດມາກໍບໍ່ເຄີຍມີເຫດການຄວາຍຕາຍຫມູ່ ຄືຄັ້ງນີ້ຈັກເທື່ອ.


ເຊິ່ງໃນຊຸມປີຜ່ານມາມີນັກລົງທຶນມາປູກສວນກ້ວຍຢູ່ໃກ້ເຂດນາຕົນເອງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຢາ ຫລື ສານເຄມີ ໄຫລລົງໃສ່ທີ່ນາ ອາດຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ຄວາຍຕາຍໄດ້ ຫລື ເກີດຈາກພະຍາດອື່ນ.


ຕໍ່ກັບການຕາຍຂອງຄວາຍຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າຂອງຄວາຍໄດ້ນໍ້າເອົາລົດມາຈົກດິນເພື່ອຝັງຄວາຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *